Select Page

SASSI

 

 

PESO NETTO: 400g
DURATA: 36 mesi
IMBALLO: 14 pezzi
INGREDIENTI: i grani Saragolle Lucana, Senatore Cappelli

PACCHERI

 

 

PESO NETTO: 400g
DURATA: 36 mesi
IMBALLO: 14 pezzi
INGREDIENTI: i grani Saragolle Lucana, Senatore Cappelli

RIGATONI

 

 

PESO NETTO: 400g
DURATA: 36 mesi
IMBALLO: 14 pezzi
INGREDIENTI: i grani Saragolle Lucana, Senatore Cappelli